Kindcentrum en nieuwbouw

Nieuwbouwplannen voor KindCentrum Koos Meinderts (Koos Meindertsschool - 2Bevers - De Jonge Bevers) zijn in volle gang. Op deze pagina wordt u zo veel mogelijk geïnformeerd gedurende dit proces.

 

Waarom zijn wij een Kindcentrum in wording?

De Koos Meindertsschool, Stichting Kinderopvang 2Samen (2Bevers) en peuteropvang de Jonge Bevers zijn drie partners op weg naar één Kindcentrum (KC). Dit betekent dat er een voorziening wordt gevormd waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie op leren en de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen. De ouders en het kind worden bij het leerproces betrokken waardoor ieder op eigen niveau en met plezier een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelingsproces van een kind. Zo ontstaat een plezierige samenwerking vanuit het vertrouwen dat iedere betrokkene het goed wil doen.

 

Wij willen in Loosduinen een KindCentrum neerzetten waarbij alle partijen (school, kinderopvang, peuteropvang en welzijn) gezamenlijk werken aan een optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Maatschappelijke vorming gericht op omgeving, waarbij wij aansluiting zoeken bij verschillende externe partners naar behoefte van onze doelgroep.

Onze samen opgestelde visie “Samen sterk” in 2019 willen wij verder uitwerken, zodat wij als één team vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie kunnen werken.

 

Van een aantal ouders hebben we begrepen, dat ze benieuwd zijn naar de stand van zaken van de nieuwbouw en de voortgang van de vorming van het Kindcentrum. In de afgelopen jaren zijn er in de nieuwsbrieven stukjes opgenomen, in dit stukje willen we u nog eens chronologisch informeren over de grote lijnen en belangrijke stappen. Ook hopen we hiermee de samenhang tussen alle activiteiten weer te geven.

Extra informatie over de ondernomen en te nemen stappen en de gebruikers volg deze link

 

  

Lucas Onderwijs beoogt in 2023/2024 nieuwe huisvesting voor KC Koos Meindertsschool - 2Bevers - De Jonge Bevers in gebruik te nemen. Door deze samenwerking binnen één gebouw willen de organisaties een verbinding gecreëerd tussen school, thuis en (leef)omgeving om kinderen te laten ontwikkelen tot zelfbewuste verantwoordelijke en kansrijke burgers. Niet alleen op educatief en pedagogisch vlak maar ook op het gebied van huisvesting heeft samenwerking positieve effecten, het is immers efficiënt om verschillende groepen gebruikers op diverse tijden gebruik te laten maken van het gebouw.

Door de vorming van kindcentra kunnen doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor 0-13 jaar geoptimaliseerd worden waarin het kind centraal staat. Deze ambitie wordt gedeeld door de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag, bij dit project de partner en mede-opdrachtgever van Lucas Onderwijs.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kun u het contactformulier nieuwbouw invullen.

 

Zie ook de informatiebrief van het Lucasonderwijs.

 

Heeft u de informatieavond op 30 november 2020 gemist? Klik dan op deze link om de presentatie terug te kijken.

 

Wilt u het verslag van deze avond lezen? Klik dan dan hier.

 

 

 

 

 

Invoer:

Achternaam *
Voornaam
Emailadres *
Telefoonnummer
Schrijf hier je bericht: *
* Verplichte velden