Werken bij ons

Ben jij die verbinder, positivo en doorzetter met humor? Jouw manier van denken en handelen past helemaal binnen de visie van ons kindcentrum. Je ziet kinderen, bekijkt ze met een positieve blik en kijkt achter gedrag.

 

Je helpt kinderen hun talent te ontdekken en doet dat ook bij jezelf. zet je in voor de optimale ontwikkeling van onze kinderen, met diverse achtergronden. In hun eigen tempo werk je toe naar hun zelfstandigheid. Je speelt daarbij in op de ontwikkelingsbehoeftes van de kinderen. Kom je ons team versterken?

 

Klik hieronder door om de beschikbare vacatures binnen onze organisaties te bekijken.

Vacature bovenbouwleerkracht

16 februari 2024 - Wil jij een bijdrage leveren aan modern onderwijs, ben je toekomstgericht? Kom dan bij ons werken.
Lees meer ›

De plek waar je wilt zijn!

Een school en opvang met ambities en uitdagingen. We zijn onderweg naar een KindCentrum in een nieuw gebouw. Dit betekent dat er één voorziening wordt gevormd waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie SAMEN STERK op leren en de ontwikkeling van kinderen.

 

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen. Door goed de rollen, taken en verwachtingen te bespreken kan ieder op eigen niveau een bijdrage leveren. Zo ontstaat een plezierige samenwerking vanuit het vertrouwen dat iedere betrokkene het goed wil doen.

 

De ruim 400 kinderen (in 16/17 groepen) komen uit gezinnen met diverse achtergronden uit Houtwijk (stadsdeel Loosduinen) en omgeving. Wij willen dat kinderen en andere betrokkenen met plezier naar ons KindCentrum komen om daar optimaal te ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Het team is enthousiast, ambitieus en wij zijn toekomstgericht met een aantal duidelijke speerpunten waaraan wij de aankomende jaren willen werken.

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en teamleden samenwerken en zoeken de samenwerking ook op bij ouders/verzorgers en partners. Vanuit handelingsgericht werken wordt het onderwijs vormgegeven. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en ons onderwijs wordt o.a. met behulp van ICT vaardigheden en Snappet daarop afgestemd.


Wil jij een bijdrage leveren aan modern onderwijs, ben je toekomst gericht? Kom dan bij ons werken.