Onze school

De Koos Meindertsschool zal dit schooljaar starten met circa 400 leerlingen verdeeld over 16 groepen:4 kleutergroepen, twee groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen.
Het maximum aantal leerlingen bedraagt in principe 30 leerlingen per groep. Door onvoorziene omstandigheden kan hier incidenteel van worden afgeweken.

De school bestaat uit 2 gebouwen die onderling verbonden zijn door de gymzaal. De afdeling waarin de jongste kinderen van de school zitten, ligt aan de achterkant van het gebouw en wordt omsloten door speelpleinen en groenstroken. Deze afdeling grenst aan de C.A. van Beverenstraat.

De bovenbouwafdeling grenst aan het A. Kortekaasplantsoen.

De speelplaatsen van de school zijn zo ingericht dat alle kinderen er naar hartenlust kunnen spelen.

De lokalen in beide afdelingen zijn gegroepeerd rond een open ruimte.

De kleuters hebben een volledig ingericht speellokaal, terwijl de school ook beschikt over een eigen gymzaal. Ook zijn er in het schoolgebouw 2 aparte ruimtes ingericht voor Stichting 2Samen die daar de voor- en naschoolse opvang verzorgt onder de naam Twee Bevers.

Onze school komt voor nieuwbouw in aanmerking. Volgens planning gebeurt dit in 2023.

In de komende jaren zal worden gewerkt aan de totstandkoming van een Kind Centrum, dat gerealiseerd zal worden in het nieuwe gebouw. Een Kind Centrum richt zich op een goede en intensieve samenwerking van diverse partners in het gebouw, om zo de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

De school ligt in een van de rustige delen van Houtwijk in het stadsdeel Loosduinen