Mijn schoolinfo

Op de Koos Meindertsschool maken we gebruik van Mijn Schoolinfo. Met MijnSchoolinfo hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle school-informatie die op hun kind betrekking heeft.

Via deze link en uw eigen inlogcode kunt u bij de schoolmail, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, etc.