Missie en visie

Missie 

Wij werken samen aan aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs, waarmee wij alle kinderen handvatten bieden om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke burgers, met een positief beeld van zichzelf en anderen.

 

Visie - onze zienswijze

Wij streven er naar het beste in kinderen naar boven te halen met als uitgangspunt

dat ieder kind uniek is. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de kinderen op onze school leren op basis van competentie, autonomie en relatie.

 

Competentie: Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de leerling. Onze leerkracht volgt de ontwikkeling en biedt de leerling ruimte om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren. Onze leerkracht ondersteunt de leerling om voor hem haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van reële, ambitieuze verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp, waardering en ondersteuning, zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie.

Wij versterken het competentiegevoel van de kinderen door:

 • rekening te houden met het niveau en tempo van kinderen en samen de juiste aanpak te zoeken voor ieder kind (adaptief onderwijs).
 • ieder kind de kans te geven om naast cognitieve talenten (rekenen, taal en wereldoriëntatievakken) ook creatieve, muzikale, sportieve en andere talenten te ontwikkelen.
 • een hoge kwaliteit van zorg te bieden met een uitgebalanceerd zorgplan.
 • na schooltijd activiteiten te bieden in het kader van de brede buurtschool.
 • een capabel team te zijn waarin zoveel mogelijk verschillende expertise gebundeld is opdat teamleden elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren.
 • blijvend te bouwen aan de toekomst, door onszelf voortdurend te ontwikkelen, open te staan voor vernieuwing met behoud van het goede.

Autonomie betekent het ‘zelf kunnen’ en ‘zelfstandig zijn’.

Dit stimuleren wij door:

 • kinderen te leren zelfstandig te werken en te worden.
 • kinderen te laten leren met vallen en opstaan en zelf keuzes te laten maken, zelf te laten ontdekken en experimenteren. Fouten kunnen en mogen een belangrijke rol spelen in het leerproces.
 • kinderen te stimuleren verantwoordelijkheid voor de toekomst en voor de wereld van morgen te nemen.

Relatie houdt in erbij horen, welkom zijn, geaccepteerd worden, samen kunnen en willen spelen en werken. Relatie heeft betrekking op de kinderen onderling in de klas en op het contact tussen leerkracht en kind.

Dit versterken wij door:

 • kinderen te leren samenwerken. Het is belangrijk zowel met elkaar als van elkaar te leren.
 • een veilige school te zijn, met een goed pedagogisch klimaat, waar kinderen zich veilig voelen, waar iedereen mag zijn wie hij is en waar iedereen zich durft te uiten.
 • aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke, sociaal-emotionele en maatschappelijke vorming.
 • kinderen een positieve benadering van verschillen bij te brengen en deze benadering zelf ook toe te passen. Anders is gewoon, leuk en spannend.
 • een brug te slaan tussen het school- en het thuismilieu en te werken aan een vertrouwensrelatie met het kind.