Aanmelding/intake van de leerlingen

Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond.

Maandelijks wordt er een informatie-ochtend voor nieuwe ouders georganiseerd. Tijdens deze informatieochtend krijgen de ouders een rondleiding door de school en uitgebreide informatie over datgene wat wij denken te kunnen betekenen voor de ontwikkeling van uw kind. De data van deze informatie-ochtenden staan vermeld in de agenda.

Aanmelden:

-is uw kind geboren voor 1 oktober 2015 dan kunt u uw kind inschrijven middels het inschrijfformulier van school.

-voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015 geldt het volgende:

Enkele maanden na de tweede verjaardag van uw kind, krijgt u van de Gemeente informatie over het kiezen van een school voor uw kind.

Vlak voor de derde verjaardag krijgt u het aanmeldformulier thuis gestuurd.

Op dit formulier kunt u uw eerste schoolkeuze invullen. Daarnaast wordt sterk aangeraden om meerdere keuzes op te geven.

Let op: u kunt dit formulier maar 1 keer gebruiken om u aan te melden!

Per jaar zijn er 4 periodes waarin u uw kind kunt aanmelden bij de school van uw eerste voorkeur.

Voor de periode oktober 2018 t/m september 2019 zijn dat de volgende periodes:

10 december   2018 - 07 januari 2019

18 maart        2019  -29  maart  2019

17 juni           2019  -28  juni     2019

16 september 2019 - 30 september 2019

Alleen in deze periodes mogen wij uw aanmeldformulier aannemen!

Direct na een periode wordt op school gekeken of alle aangemelde kinderen ook daadwerkelijk geplaatst kunnen worden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende voorrangsafspraken:

 

  • kinderen die al broertjes en zusjes op school hebben
  • kinderen die in de buurt van school wonen
  • kinderen die onze peuteropvang De Jonge Bevers hebben bezocht.

Zijn er meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn voor die periode, dan wordt er op schoolniveau geloot.

In de informatie die u van de Gemeente hierover krijgt, staat uitgelegd hoe de procedure rondom plaatsing precies verloopt.

 

Is uw kind geplaatst en bijna 4 jaar? Dan ontvangt u van ons een brief met daarin een uitnodiging om afspraken te maken over de wenmomenten.

 

Indien kinderen van een andere school komen zal er informatie over de ontwikkeling van het kind ingewonnen worden bij de huidige school en tijdens wendagen zal goed gekeken worden of onze school de juiste zorg kan bieden aan het kind.

 

De vrijwillige ouderbijdrage mag nooit een beletsel zijn voor aanmelding.