Aanmelding/intake van de leerlingen

Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond.

Maandelijks wordt er een informatie-ochtend voor nieuwe ouders georganiseerd. Tijdens deze informatieochtend krijgen de ouders een rondleiding door de school en uitgebreide informatie over datgene wat wij denken te kunnen betekenen voor de ontwikkeling van uw kind. De data van deze informatie-ochtenden staan vermeld in de agenda.

Actuele COVID-19 informatie over het aanmelden
van uw kind voor de basisschool in Den Haag
U wilt uw kind aanmelden voor de basisschool?
De scholen zijn vanwege het coronavirus in ieder geval tot
maandag 8 februari 2021 grotendeels gesloten. De verlengde
periode van inleveren van het Aanmeldformulier voor de
basisschool loopt tot en met vrijdag 29 januari 2021.


Wat betekent dit voor u?
Kinderen geboren tussen 1 oktober 2017 en 31 december 2017
vallen onder de 1ste aanmeldperiode. Zij kunnen aangemeld
worden tot en met vrijdag 29 januari. Neem contact op met de
school van uw eerste keuze voor meer informatie over hoe u
het aanmeldformulier kunt inleveren.
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen op vrijdag 12 februari 2021
een bericht met het antwoord op de aanmelding.


Let op! Kinderen geboren op of na 1 januari 2018 mogen pas in de
tweede aanmeldperiode (maart ‘21) aangemeld worden.


Bovenstaande data zijn bepaald op basis van de kennis van 17
januari 2021. Houd scholenwijzer.denhaag.nl in de gaten voor
actuele COVID-19 informatie met betrekking tot het aanmelden
op de basisschool in Den Haag.
Andere vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

 

                 

 

 

 

Is uw kind drie jaar geworden in de periode van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2020 en heeft u het aanmeldformulier nog niet ingeleverd op een school? Dan kunt u zich vanaf 1 dec 2020 laten inschrijven op een school waar nog plek is. Zie deze brief voor meer informatie.

 

Indien kinderen van een andere school komen zal er informatie over de ontwikkeling van het kind ingewonnen worden bij de huidige school en tijdens wendagen zal goed gekeken worden of onze school de juiste zorg kan bieden aan het kind.

 

De vrijwillige ouderbijdrage mag nooit een beletsel zijn voor aanmelding.