Remedial teaching

BERICHTEN

08 jul 2019 - Remedial teaching op de Koos Meindertsschool
Preview foto

In de formatie van onze school zijn twee dagen vrijgemaakt voor remedial teaching. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen hier 30 - 45 minuten les in kleine groepjes bij de remedial teacher (Diana Peverelli). Wie hiervoor in aanmerking komen, wordt bepaald in overleg met de intern begeleidster (Annemarie Verschuren) en de groepsleerkracht. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de problematiek van de leerling en de hoeveelheid leerlingen op school die extra hulp nodig heeft.

 

De ondersteuning is gericht op hiaten bij de leerling m.b.t. lezen, spelling of rekenen. We herhalen leerstof waarop de leerling zwak scoort met auditieve en visuele ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan het herhaaldelijk verwoorden en toepassen van spellingsregels en spellingsstrategieën of het gebruik van eierdozen, breukstokken en maatbekers bij de rekenenuitleg.

 

Leerlingen ,waarbij het vermoeden is van dyslexie, gaan meedoen aan het dyslexietraject. Hierbij krijgen zij een half jaar extra ondersteuning bij lezen en spelling door de groepsleerkracht. Wanneer de resultaten hierna niet voldoende vooruitgaan, volgt een half jaar extra hulp bij lezen en spelling door de remedial teacher. Als ook in deze periode de vooruitgang niet voldoende is, wordt bekeken of de leerling in aanmerking komt voor een dyslexieverklaring en mogelijk een ONL-traject. Hierbij krijgt de leerling individuele begeleiding door een medewerker van het Haags Centrum voor Onderwijs.